Chuyên viên phát triển kinh doanh quốc tế

27-08-2014

1.     Mô tả công việc: Tìm hiểu, thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin thi trường viễn thông quốc tế. Phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh. Đề xuất, xây dựng các phương án tiếp cận và mở rộng thị trường. Trao đổi thông tin, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước có liên quan đến các dự án của Công ty. Tham gia xây dựng dự án đầu tư

Chuyên viên kinh doanh quốc tế

27-08-2014

1.     Mô tả công việc: Tìm hiểu thị trường, phát triển khách hàng viễn thông quốc tế. Xây dựng sản phẩm dịch vụ viễn thông dựa trên yêu cầu của khách hàng, tài nguyên của Mobifone Global và đối tác của Công ty. Tham gia xây dựng dự án đầu tư và thúc đẩy việc triển khai dự án tại nước sở tại. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, phương án bán hàng