Thông báo tuyển dụng

04-07-2014

Công ty Mobifoneglobal là Công ty con của Công ty Thông tin di động/VMS – MobiFone. Đồng hành cùng Mobifone Global, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo nâng cao chuyên môn, các chế độ ưu đãi và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Do nhu cầu phát triển, Mobifone Global đang cần tuyển các ứng viên nhiệt tình, gắn bó với công