Thông báo tuyển dụng

01-02-2013

Công ty VNPTGlobal là Công ty con của Công ty Thông tin di động/VMS – MobiFone. Đồng hành cùng VNPTGlobal, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo nâng cao chuyên môn, các chế độ ưu đãi và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Do nhu cầu phát triển, VNPTGlobal đang cần tuyển các ứng viên nhiệt tình, gắn bó với công việc, có tinh